صفحه اصلی / ملزومات طراحی

١- ترجیحا فایل را با فرمت PSD/Tiff ارسال نمایید. 
٢- برای اصلاح خطای احتمالی طرح، از Flatten Image
کردن طرح خودداری فرمایید.
٣- فایل باید حداقل دارای رزولوشن Dpi ٣٠٠
باشد.
٤- لطفا ابعاد زیر را جهت تنظیم طرح حتما در نظر بگیرید:
    _ تصاویر حداکثر داخل این دو محدوده قرار بگیرد: 
        دایره بیرونی (حداکثر ): 
١٢ سانتیمتر
        دایره داخلی (حداکثر ):  7/1 سانتیمتر 
   
بهتر است از مرکز، دایره ای فرضی به قطر ٤ سانتیمتر در نظر بگیرید که Text و نوشته ای در این محدوده قرار نگیرد.

٥- لطفا طرح را به صورت مربع  ١٢ در ١٢ سانتیمتر و کامل ارسال نمایید.

6-حجم فایل ارسالی از حداکثر 3 مگابایت تجاوز نکند.

توجه: فایل خود را حتما به صورت Zip یا Rar ارسال نمایید.

 ثبت سفارش آنلاین