صفحه اصلی / پیمانکاری استراتوس

شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس از سال 1357 فعالیت خود را با اجرای پروژه های متعدد عمرانی - ملی آغاز کرد و متعاقب آن از 1994 میلادی پیشتاز حضور در پروژه های برون مرزی بوده است. در دو دهه گذشته این شرکت نقش موثری در توسعه فعالیت های عمرانی در منطقه ایفا کرده است.